نیم عشر دولتی

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت 

تمام خدمات ارائه شده وکلای ایران زیر نظر سرپرست حقوقی 

ارائه تمام خدمات حقوقی با ارائه بهترین راهکار و بررسی مشکل حقوقی

وکلای ایران | وکالت و مشاوره حقوقی 24 ساعته
وکلای ایران | وکالت و مشاوره حقوقی 24 ساعته

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت

تفسیر و تحلیل

نیم عشر دولتی توسط چه کسی پرداخت می گردد و در چه زمانی؟

در ابتدا به این موضوع می پردازیم که نیم عشر خود شامل دو دسته می باشد:

۱ – نیم عشر دولتی

۲ – نیم عشر اجرایی

نیم عشر اجرایی

کسی که در پرونده مربوطه محکوم شده است، همان محکوم علیه نام دارد باید هزینه نیم عشر را بپردازد که همان هزینه حق الاجرا می باشد.

مواردی وجود دارد که می توان از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف شد:

اگر محکوم‌علیه تا ظرف ده روز بعد از صادر شدن حکم اجراییه بتواند بدهی خود را بپردازد و یا مورد دوم این که بتواند با طرف مقابل خود در این مدت ده روز سازش کند در این صورت است که از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می‌شود

همچنین اگر تا قبل از ده روز قسمتی از مبلغ درخواست شده را بتواند پرداخت کند به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد.

حال اگر با محکوم له توافق و سازش کند اما بعد از مدت زمان ده روز در این صورت بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مدنی باید نصف نیم عشر یا حق الاجرا باید پرداخت کند.

نیم عشر دولتی

نیم عشر دولتی معمولاً مربوط به مهریه می گردد و زوجه باید در همان ابتدا یک بیستم از مبلغ مهریه خود را بابت نیم عشر دولتی و یا همان هزینه صدور اجراییه بپردازد.

می توانیم اینگونه بیان کنیم که اگر مهریه زوجه هزار سکه باشد و آن روزی که او مهریه اش را به اجرا می‌گذارد سکه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان باشد بنابراین مبلغی که باید بابت نیم عشر دولتی پرداخت گردد ده میلیون می شود.

حال اگر در زمانی که زوج بخواهد این مبلغ را پرداخت کند سکه از ۲۰۰ هزار تومان مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند در این صورت مبلغی که زوج باید پرداخت کند مبلغ ۱۱ میلیون تومان می باشد چرا که بر اساس قیمت سکه در روز پرداختی محاسبه می گردد.

این مبلغ در آینده ازدواج گرفته می شود ولی در ابتدای کار این زوجه است که باید کل این مبلغ را بپردازد ولی اگر این مبلغ برای زوجه سنگین باشد و از پرداخت آن معذور باشد می تواند به دادگاه درخواست اعسار دهد.

 دادخواست اعسار برای نیم عشر دولتی

برای این که بتوان به دادگاه عدم توانایی مالی بابت پرداخت نیم عشر دولتی را ثابت کرد در ابتدا این موضوع را با قاضی اجرای احکام مدنی در میان می گذارید و برای این موضوع نیاز به دو شاهد است و بر این اساس دادخواست خود را مبنی بر اعسار در نیم عشر دولتی به همراه دو شاهد به دادگاه ارائه می‌دهید

شهودی که به دادگاه آمده اند به همراه کارت های ملی خود در بابت این موضوع که زوجه از لحاظ توانایی مالی ضعیف میباشد و نمی تواند نیم عشر را پرداخت کند شهادت می دهند. در این زمینه تشخیص اینکه آیا این شخص توانایی پرداخت هزینه نیم عشر دولتی را دارد یا خیر با دادگاه می باشد

معمولاً دادگاه با حکم اعسار در زمینه پرداخت نیم عشر دولتی توسط زوجه موافقت می کند و دادگاه این امکان را برای زوجه فراهم می‌کند که با آوردن دو شاهد به دادگاه این مبلغ را به حساب دولت واریز نگردانند

بعد از اینکه حکم پرونده آنها قطعی شد و مهریه توسط مرد پرداخت شد دادگاه این مبلغ را از زوج دریافت خواهد کرد. برای پرداخت نیم عشر دولتی بر اساس قیمتی که سکه در همان روز دارد محاسبه می گردد.

باید به این موضوع دقت داشت که برای نپرداختن نیم عشر دولتی توسط زوج حکم جلب صادر نمی گردد. در اجراییه قید شده است که اگر ۳ سال بعد از صدور قطعی اجراییه مشخص گردد که زوج توانایی پرداخت بدهی خود را داشته است ولی از پرداختن آن سرباز زده است و یا اینکه اموال خود را پنهان کرده باشد به حبس محکوم می گردد

آیا می توانیم نیم عشر دولتی را به صورت تقسیط پرداخت کرد؟

نیم عشر دولتی را میتوان به صورت قسطی پرداخت کرد و آن را تقسیط کرد. مخصوصا برای خانم هایی که باید بابت پرداخت مهریه غالباً رقم سنگینی را باید پرداخت کنند

بنابراین بر اساس دادخواست اعساری که زوجه می‌دهد و می‌تواند با آوردن دو شاهد آن را اثبات کند بنابراین هزینه نیم عشر دولتی به صورت قسطی همانطور که مهریه به صورت اقساط پرداخت میشود مبلغ نیم عشر دولتی هم به آن اضافه می گردد که زوج باید آن را پرداخت کند

بعد از اینکه در خصوص این پرونده حکم به صورت قطعی صادر شد و مقدار پرداخت نیم عشر هم مشخص گردید اگر طرفین با یکدیگر بعد از حکم قطعی سازش کنند در این صورت پرداخت نیم عشر دولتی به صورت نیم بها خواهد بود اگر طرف مقابل توانایی پرداخت نیم عشر را نداشته باشد دادگاه اقدام می‌کند و اموال او را توقیف می کند و یا حساب او را توقیف می کند

نتیجه گیری

نیم عشر به دو بخش نیم عشر دولتی یا اجرایی تقسیم می گردد. نیم عشر اجرایی مربوط به آن چیزی است که شخص بدان محکوم شده است باید مبلغ نیم عشر برای هزینه های اجرا بپردازد.

آن چیزی که از نیم عشر بیشتر سر زبان هاست نیم عشر دولتی مربوز به مهریه است که زوجه که مهریه متعلق به او می باشد باید مبلغ یک بیستم آن را به دولت بپردازد نیم عشر قابل تقسیط و برداشتن از حقوق هم می باشد